فیلتر پرس
فیلتر پرس دستگاهی متشکل از صفحات متعدد و کنار هم قرار گرفته با روکش پارچه فیلتری مخصوص می باشد که عبور فاضلاب از آن و تحت فشار قرار گرفتن صفحات، منجر به جداسازی مواد جامد در آن می گردد. این دستگاه با توجه به نحوه کار و آبگیری از دوغاب های صنعتی، قادر به تولید لایه ای شبیه به کیک از مواد جامد موجود در فاضلاب هستند که در محیط های مختلف و به دلایل متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد.

فیلتر پرس

فیلتر پرس دستگاهی متشکل از صفحات متعدد و کنارهم قرار گرفته با روکش پارچه فیلتری مخصوص می باشد که عبور فاضلاب از آن و تحت فشارقرار گرفتن صفحات، منجر به جداسازی مواد جامد در آن می گردد. این دستگاه با توجه بهنحوه کار و آبگیری از دوغاب های صنعتی، قادر به تولید لایه ای شبیه به کیک از موادجامد موجود در فاضلاب هستند که در محیط های مختلف و به دلایل متفاوت مورد استفاده قرارمی گیرد.

در ساختار سیستم فیلتر پرس چندین صفحه با روکش پارچهفیلتر پرس وجود دارد که با کمک نیروی دست یا هیدرولیکی فشرده شده و با فشار وارد کردنبه فاضلاب عملیات جداسازی با بازدهی بالا صورت می گیرد. در دستگاه های فیلتر پرس کهصفحات با کمک نیروی هیدورلیکی فشرده می گردند، نیروی لازم برای فشرده سازی آنها توسطجک هیدرولیکی تامین میشود. جک های هیدرولیکی با توجه به تعداد صفحات و اندازه دستگاهدارای اندازه و ابعاد متفاوتی هستند. اجزای فیلتر فشاری شامل شاسی یا بدنه، صفحات فیلتر،فیتینگ، پارچه فیلتر پرس، الکتروموتور، پمپ هیدرولیک، شیر هیدرولیک، کنترل پنل، تابلوبرق، جک و سیستم هیدرولیک می باشد.

مزایای استفاده از فیلتر پرس

·        فضای کم مورد نیاز برای جایگذاری دستگاه فیلتر پرس در خط فرآیند

·        عدم استفاده از مواد شیمیایی (منعقد کننده ها) در فیلتر پرس

·        هزینه راه اندازی و عملیاتی کمتر در فیلتر پرس

·        راندمان بسیار بالای دستگاه فیلتر پرس در حذف ذرات معلق

·        اپراتوری بسیار آسان دستگاه فیلتر پرس

انواع فیلتر پرس از لحاظ نوعصفحه

دستگاه های فیلتر پرس در یکدسته بندی کلی به دو دسته اصلی ۱- چمبر ۲- ممبران تقسیم می شود .تفاوت اصلی آن ها درنوع صفحات و نحوه فشرده سازی مواد در آن هاست. دستگاه های چمبر که به آن فیلترپرس هایحجم ثابت نیز می گویند، متداول ترین مدل این فیلترها در بازار می باشند. این دسته ازفیلتر پرس ها در صنایع غذایی، دارویی و همچنین کارخانه های تولید کننده قند کاربردگسترده ای دارد. در روش چمبر، آبگیری از سیال در ایده آل ترین حالت تا حدود ۶۰% انجاممی گیرد.

فیلتر پرس های ممبران یا فیلترهایحجم متغیر، به دلیل اعمال فشار هوا یا آب از داخل و ایجاد فشار مضاعف، دارای توان وقدرت خشک کنندگی بیشتری نسبت به نوع چمبر می باشد. به همین خاطر از آن ها در معادنو صنایع آب و فاضلاب جهت آبگیری و تصفیه آب در مقیاس های بالا استفاده می گردد. درروش ممبران، آبگیری از سیال در ایده آلترین حالت تا حدود ۹۰% انجام می گیرد.

انواع فیلتر فشاری

فیلتر فشاری یا پرسی را براساس فاکتورهای مختلف می توان تقسیم بندی کرد که هر یک دارای ویژگی هی خاصی هستند.به عنوان مثال، این گروه از سیستم های تصفیه فاضلاب را می توان با توجه به نیروی موردنیاز جهت فشرده سازی صفحات در دو گروه دستی و هیدورلیکی قرار داد.

فیلتر فشاری دستی

در نوع دستی فشرده سازی صفحاتتوسط اپراتور صورت می گیرد که البته این نوع فیلتر پرس دارای سایز و ابعاد کوچکی میباشد و در محیط های صنعتی و بزرگ کاربرد ندارد.

فیلتر پرس اتوماتیک

این نوع فیلتر پرس بیشتر درمحیط های بزرگ و معادن کاربرد داشته و مهم ترین ویژگی آن، تخلیه کیک ها به صورت خودکارمی باشد. این نوع فیلتر فشاری سرعت کار را تا حد زیادی افزایش داده و به دلیل عدم نیازبه اپراتور انسانی برای تخلیه کیک ها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه خواهد بود.

فیلتر پرس هیدورلیکی

در طراحی و ساخت فیلتر پرسهیدرولیکی از جک های هیدرولیکی با قدرت و اندازه های مختلف استفاده می گردد که پس ازقرار گرفتن فاضلاب در دستگاه، به صفحات فشار وارد کرده و آنها را فشرده می کند. درنهایت و پس از اتمام جداسازی جامد از مایع، مجدد صفحات در حالت قبل قرار گرفته و ازهم فاصله میگیرند. فیلتر پرس هیدرولیکی در محیط های صنعتی و بزرگ کاربرد زیادی دارندو با کاهش خطای انسانی بازدهی دستگاه را افزایش می دهند.

کاربردهای فیلتر پرس درصنایع مختلف

·        دستگاه فیلتر پرس جهت جدا سازی جامد از مایع در محلول های سوسپانسیون

·        استفاده از فیلتر پرس به منظور شفاف سازی و یا کاهش دور ریزمواد

·        استفاده از فیلتر پرس در استفاده در فیلتراسیون صنایع داروییو غذایی

·        فیلتر پرس برای صنایع پتروشیمی ، صنایع معدنی ، سرامیک و...

·        آب گیری لجن بیولوژیکی و لجن صنعتی توسط فیلتر پرس

·        آبگیری پساب کشتارگاهها با استفاده از فیلتر پرس

·        فیلتر پرس جهت تصفیه پساب خطوط رنگرزی و پساب خطوط نساجی

طرز کار فیلتر پرس

به طور خلاصه می توان روالکار فیلتر پرس را به صورت زیر بیان کرد:

·        فاضلاب یا سیال از شیرهای ورودی وارد دستگاه شده و فضای بینصفحات را کاملا پر می کند.

·        پس از پر شدن کامل فضای بین صفحات، جت هیدرولیک به صفحات متحرکفشار وارد کرده و باعث میشود تا فشرده شوند. با وارد شدن فشار به صفحات و سیال، مایعجدا شده و جامدات محلول در آن در اثر برخورد با پارچه فیلتراسیون روی صفحه انباشتهمیشوند.

·        مایع تصفیه شده از شیر خروجی تخلیه و به بیرون از دستگاه منتقلمی گردند.

·        پس از اتمام فرآیند جداسازی جامد از مایع، صفحات سیستم که توسطزنجیرهای مقاوم به هم متصل هستند به سمت راست هدایت شده و لایه انباشته شده روی پارچهفیلتراسیون که اصطلاحا کیک نامیده میشود از صفحات جدا و از دستگاه تخلیه می گردند.

قیمت دستگاه فیلتر پرس

قیمت دستگاه فیلتر پرس مانندسایر تجهیزات حوزه تصفیه آب و فاضلاب با توجه به فاکتورهای مختلفی تعیین می گردد. ازجمله این موارد می توان به اندازه و ابعاد دستگاه، تعداد صفحات، نوع و مدل دستگاه(ممبران، چمبر، دستی یا هیدرولیک)، جنس به کار رفته در ساخت قطعات مختلف و.. میتوان اشاره کرد.

YOUR REACTION?

Disqus Conversations