oxygenator
دستگاه اکسیژن ساز وسیله ای است جهت تأمین اکسیژن ورودی به دستگاه تنفسی بیماران ریوی و هر فردی که دچار کمبود اکسیژن یا حملات تنفسی میگردد.

اکسیژن ساز

دستگاه اکسیژن ساز وسیله ایاست جهت تأمین اکسیژن ورودی به دستگاه تنفسی بیماران ریوی و هر فردی که دچار کمبوداکسیژن یا حملات تنفسی میگردد. دستگاه اکسیژن ساز خانگی یکی از مهمترین دستگاه هاییاست که با پیشرفت روز افزون تکنولوژی به عنوان یکی از مهمترین تجهیزات پزشکی به منازلراه پیدا کرده است. برای بیمارانی که از انواع بیماری های تنفسی مثل آمفیزم، بیماریمزمن انسداد ریه و غیره رنج می‌برند، اکسیژن سازها یکی از ضروری ترین تجهیزات پزشکیهستند. بسیاری از افراد از جمله بیماران حاد ریوی، آسمی، پونومی، قلبی و نیز در برخیموارد افراد سالم نیز جهت رفع خستگی روزانه می‌توانند از این دستگاه استفاده کنند.

اغلب پزشکان مقدار اکسیژنمورد نیاز بیمار را با واحد لیتر در دقیقه در نسخه مشخص می‌کنند. بسیاری از بیمارانممکن است در شب نیز به اکسیژن ساز نیاز داشته باشند. در این صورت ضروری است از اکسیژنسازهای خانگی استفاده کنند. دستگاه اکسیژن ساززمانی که بیمار نیاز دائم به اکسیژن دارد و یا در جایی که نگه داری کپسول اکسیژن خطرناکاست جایگزینی کارآمدتر، مناسب تر، امن تر و مقرون به صرفه تر برای مخازن اکسیژن میباشد.

انواع دستگاه های اکسیژن ساز خانگی:

دستگا های اکسیژن ساز به دوصورت اکسیژن ساز ثابت و اکسیژن ساز قابل حمل (پرتابل) برای کاربردهای مختلف موجود میباشند.

اکسیژن ساز ثابت یا به اصطلاحاکسیژن ساز خانگی در ظرفیت های ۳ و ۵ و ۸ و ۱۰ لیتر در دقیقه تولید و عرضه می گردند(منظور از ۳ یا ۵ لیتر در دقیقه، ماکزیمم حجم و فلوی تولیدی دستگاه اکسیژن ساز می باشد.)که اکسیژن مورد نیاز بیماران را به صورت سیستم پیوسته یا Continuous تولید می کنند. با توجه به اینکه اکثر اکسیژن سازهایخانگی چرخ دارند جابجایی آنها از اتاقی به اتاق دیگر به راحتی امکان پذیر می باشد.همچنین بیماران می توانند با استفاده از سوند اکسیژن های بلند به راحتی در منزل تحرکداشته باشند.

نوع دیگر اکسیژن ساز قابلحمل یا به اصطلاح اکسیژن ساز پرتابل می باشند که جهت استفاده بیماران در بیرون از منزلدر ظرفیت های ۲ و ۳و ۵ لیتر در دقیقه تولید و عرضه می گردند که اکثراً اکسیژن موردنیاز بیماران را به صورت سیستم Impuls تولیدمی کنند. در این سیستم از سنسورهای فشار بسیار حساس داخل دستگاه استفاده شده است کهدم و بازدم بیمار را تشخیص داده و در هنگام دم اکسیژن را خارج و در هنگام بازدم آنرا قطع می نماید این تکنیک موجب صرفه جویی در مصرف انرژی دستگاه می گردد.

تفاوت این نوع اکسیژن سازبا نوع خانگی آن در اندازه و وزن دستگاه و نیز مجهز بودن به باتری شارژی داخلی می باشددر صورت متصل بودن به برق ۲۲۰ ولت شهری و یا ۱۲ ولت فندکی اتومبیل باتری شارژی داخلدستگاه شارژ می شود تا در مواقع مورد نیاز ، برق دستگاه را تامین نماید.

عملکرد دستگاه اکسیژن ساز

اکسیژن ساز هوای اتاق را ازیک سری فیلترها عبور می دهد که در نتیجه آن گرد و غبار، یاکتری ها و دیگر ذرات جدامی شوند. هوا توسط کمپرسور از داخل پودر زئولیت عبور داده شده و نیتروژن آن جذب میشود و اکسیژن و سایر گازها در مخزن انبار و خارج می شوند و این چرخه ادامه پیدا میکند. کاربر می تواند جریان خروجی اکسیژن را از ۰ تا ۱۲ لیتر بر دقیقه بر حسب نوع دستگاهتنظیم نماید. جریان متداول معمولا صفر تا ۵ لیتر بر دقیقه است که بیماران اغلب اکسیژنرا توسط نازال بینی دریافت می کنند. مقدار فلوی اکسیژن توسط یک شیر روی دستگاه تنظیممی شود. در بعضی مواقع ماسک صورت را می توان جایگزین لوله کرد. این دستگاه ها داراییک مرطوب کننده هستند که لیوان اکسیژن ساز نامیده می شود و سبب می شود که هوای مرطوببه ریه بیمار یرسد.

ساختار دستگاه اکسیژن ساز

 

 

این دستگاه هوای اتاق را ازیک سری فیلترها عبور می دهد که در نتیجه آن گرد و غبار، یاکتری ها و دیگر ذرات جدامی شوند. هوا توسط کمپرسور از داخل پودر زئولیت عبور داده شده و نیتروژن آن جذب میشود و اکسیژن و سایر گازها در مخزن انبار و خارج می شوند و این چرخه ادامه پیدا میکند. کاربر می تواند جریان خروجی اکسیژن را از ۰ تا ۱۲ لیتر بر دقیقه بر حسب نوع دستگاهتنظیم نماید. جریان متداول معمولا صفر تا ۵ لیتر بر دقیقه است که بیماران اغلب اکسیژنرا توسط نازال بینی دریافت می کنند. مقدار فلوی اکسیژن توسط یک شیر روی دستگاه تنظیممی شود. در بعضی مواقع ماسک صورت را می توان جایگزین لوله کرد. این دستگاه ها داراییک مرطوب کننده هستند که لیوان اکسیژن ساز نامیده می شود و سبب می شود که هوای مرطوببه ریه بیمار برسد.

مزایای استفاده از دستگاهاکسیژن ساز

استفاده از دستگاه اکسیژن‌ساز برای بیمارانی که به آن نیاز دارند، مزایای زیادی دارد که در ادامه به آن ها اشارهمی‌کنیم.

1- خالص بودن اکسیژنحاصل از دستگاه

2- تنظیم و تصفیهگردش خون

3- کاهش بیماری‌هایقلبی و عروقی و جلوگیری از بالا رفتن فشار خون و مقابله با بیماری‌های تنفسی مانندآسم

4- خون رسانی بهتربه بافت‌های بدن

5- شفافیت چهره وزدودن رنگ زرد بیماری از صورت بیمار

6- جلوگیری از پیریزودرس و کند کردن روند آن

7- کاهش استرس وتنش برای بیمار و اطرافیان

8- مفید برای رشدو سلامت جنین در دوران بارداری

9- افزایش طول عمرو بهبود بخشیدن به سیستم حافظه افراد

10- بهبود عملکردریه‌های آسیب دیده

نکات ایمنی در استفاده ازدستگاه ازن ژنراتور

·        هرگز اکسیژن ساز را روی سطوح نرم قرار ندهید.

·        فقط تکنسین متخصص اجازه و توانایی باز کردن روکش بدنه را دارد،زیرا خطر شوک الکتریکی و برق گرفتگی وجود دارد.

·        اکسیژن با خلوص بالا شدیدا قابل اشتعال است. مواد مشتعل را ازدستگاه دور نگه دارید.

·        زمانی که دستگاه روشن است،کانال لوله بینی اکسیژن را روی مبلیا فرش رها نکنید. چون باعث اشتعال مواد آتش زا می شود.

·        اکسیژن ساز را در مکان های بسته که جریان هوا وجود ندارد، قرارندهید و آن را حداقل ۳۰ سانت از هرطرف از دیوار فاصله دهید.

·        این دستگاه باید در شرایط آب هوایی عاری از شن و آلودگی ها وگاز های سمی استفاده گردد.

·        مراقب باشید روی دستگاه آب ریخته نشود.

·        حتما در صورت عدم نیاز به دستگاه آن را خاموش واز پریز برق خارجنمایید.

·        هرگز اکسیژن را بدون فیلتر یا زمانی که فیلتر ها خیس می باشد،راه اندازی نکنید. این گونه اعمال میتواند دستگاه اکسیژن ساز را خراب کند.

·        از تمیز کردن دستگاه هنگامی که به برق متصل است خودداری کنید.

·        کشیدن سیگار در کنار اکسیژن ساز مطلقاً ممنوع می باشد.

·        بعد از ۶ ساعت کارکرد ترجیحا برای افزایش طول عمر دستگاه نیمساعت به بیمار و دستگاه استراحت داده شود.

·        از قرار دادن دستگاه در محیط مرطوب مخصوصا جریان مستقیم بادکولر جدا خودداری کنید.

YOUR REACTION?

Disqus Conversations