ozonegenerator
امروزه یکی از اصلی ترین سیستم های که درگندزدایی و ضدعفونی کردن آب و فاضلاب مورد توجه بسیاربالایی قرار گرفته است استفاده از دستگاه ازن ژنراتور می باشد.

ازن ژنراتور

ازن قویترین اکسید کننده تجاری در دنیا شناخته شده و تمام میکروارگانیسم ها از جمله باکتری ها، ویروس ها، اسپورهاو تخم انگل ها را از بین می برد و همچنین به علت اکسید کنندگی بالا مانع از رشد جلبکها می گردد مکانیسم اثر ازن و کلر بر روی میکروارگانیسم ها کاملاً متفاوت است. ازن بر روی دیواره میکروارگانیسم ها تأثیر می گذارددر حالی که کلر می بایستی از دیواره عبور کرده و دقیقاً روی هسته عمل کند بنابراین ازن ۳۰۰۰ بار سریعتر از کلر عمل استریل نمودن را انجام داده و چون ازن روی دیواره تأثیرمی گذارد طیف استریل کنندگی آن بسیار گسترده می باشد.

امروزه یکی از اصلی ترین سیستم های که درگندزدایی و ضدعفونی کردن آب و فاضلاب مورد توجه بسیاربالایی قرار گرفته است استفاده از دستگاه ازن ژنراتور می باشد. که به دلیل نداشتن موادشیمیایی و زیان آور برای انسانها و یاجانوران درتمامی کشورهای پیشرفته جایگزینی مناسب کلرزن مایع و کلرزن گازی قرارگرفته است. به تازگی با توجه به شناخت و آشنایی با قابلیت های دستگاه ازن ژنراتور تمایل زیادی به استفاده از این سیستم و جایگزینی با سایر روش های گندزدایی موجود را دارند.استفاده دستگاه ازن ژنراتور به جای استفاده از پکیج تزریق کلر یا سیستم های الکترولیزدراستخرهای شنا مورد استفاده قرار میگیرد. عوارضی از قبیل خشکی و سوزش پوست و چشم وحساسیت تنفسی بعضی از انسانها به بو و خاصیت کلر بیشتر استخرهای شنا و تفریحی بابت ضدعفونی آب استخر روبه استفاده از دستگاه ازن ژنراتور آورده اند. این نوع سیستم هابا توجه به قیمت بالای که در ابتدا برای استفاده کنندها دارد ولی به مرور زمان از نظرصرف هزینه بسیار پایین تر از کلرزن مایع  می باشد.

مکانیسم عملکرد ازن ژنراتور

مکانیسم عملکرد ازن ژنراتور براساس خاصیت اکسیدکنندگی ازن است. این مولکول های ناپایدار خاصیت اکسید کنندگی قوی دارند و دیگر مولکول ها رااکسید میکنند. این ویژگی ازن باعث شده که از آن به عنوان ماده‌ای برای تصفیه در زمینه‌های مختلفی چون تصفیه فاضلاب شهری، تهیه آب آشامیدنی، صنایع غذایی، صنایع کاغذ و نساجی استفاده شود. مهم­ترین فایده ازن ویژگی تمیز بودن آن است، زیرا مواد را اکسید می‌کندبطوریکه تقریبا محصول جانبی تولید نمی‌کند. از طرفی ازن دارای بوی قابل تشخیصی استو از این رو غلظت‌های خیلی کم آن نیز قابل درک است و این باعث ایمنی کارکرد با ازنمی‌شود.ازن می‌تواند بو و میکروارگانیسم‌ هایی چون ویروس، قارچ وباکتری را اکسید و ازبین ببرد.

روند پاکسازی و و تصفیه آب با استفاده از دستگاهازن ژنراتور:

ترکیبات آلی موجود در آب که سبب ایجاد رنگ، بو ومزه می شوند توسط خاصیت اکسید کنندگی بالای ازن از بین میروند. همچنین ازن قادر است پاتوژن های بیماری زای موجود در آب را در آن واحدنابود نماید. ظرفیت گندزدایی آب با ازن ژنراتور به مقدارازن اضافه شده در آب بسیار وابسته است. امابرخلاف کلر گندزدایی با ازن ژنراتور وابستگی زیادی به طول مدت زمان باقیماندن در آبندارد. در صورتی که از دستگاه ازن ژنراتور و کلرهم زمان در استخر استفاده شود سبب کاهش مصرف کلر تا 80 در صد می شود.

مزایای استفاده از ازن ژنراتور در مقایسه با کلر

·        افزایش50 درصدی راندمان فیلتراسیون ( شنی ، کارتریجی ، دیاتومه )

·        افزایشتوان گند زدایی و کاهش رنگ ، طعم و بو

·        کاهشمواد شیمیایی مورد نیاز برای انعقاد و همچنین کاهش زمان مورد نیاز برای لخته سازی

·        کاهشمیزان لجن حاصل از بکواش فیلترها و ترکیبات آلی کلر دار

روند پاکسازی و تصفیه آب با استفاده از دستگاه ازنژنراتور استخر:

مقدار ازن موردنیاز برای هر استخر تابع پارامترهایمختلفی ازجمله حجم استخر، دبی گردشی، سیستم هیدرولیک استخر، بار آلودگی استخر، آنالیزآب استخر، نوع و ظرفیت دستگاه‌های موجود در مدار تصفیه، روش و محل تزریق ازن و غیرهمی‌باشد و بایستی برای هر استخر طراحی و محاسبه شود. دستگاه‌های با ظرفیت کمتر از حدموردنیاز مشکلات استخر را کاهش نداده بلکه ممکن است باعث تشدید آن‌ها نیز بشوند. درمقابل در صورت استفاده از دستگاه‌های با ظرفیت بیشتر از اندازه لازم، ازن مازادی کهدر آب باقی می‌ماند را بایستی قبل از ورود به استخر کاملاً حذف نمود.

ترکیبات آلی موجود در آب که سبب ایجاد رنگ، بو ومزه میشوند توسط خاصیت اکسید کنندگی بالای ازن از بین میروند.

همچنین ازن قادر است پاتوژن های بیماری زای موجوددر آب را در آن واحد نابود نماید.

ظرفیت گندزدایی آب با ازن ژنراتور به مقدار ازناضافه شده در آب بسیار وابسته است.

اما برخلاف کلر گندزدایی با ازن ژنراتور وابستگیزیادی به طول مدت زمان باقیماندن در آب ندارد.

در صورتی که از دستگاه ازن ژنراتور و کلر هم زماندر استخر استفاده شود سبب کاهش مصرف کلر تا 80 در صد می شود.

معایب استفاده از دستگاه ازنژنراتور تصفیه فاضلاب

·        مصرف ازن با دوز کمتر ممکن است بطور موثر قادر به غیر فعال سازیبعضی از ویروسها؛  هاگها و کیستها نباشد .

·        تکنولوژی استفاده از ازوناسیون نسبت به کلر یا گند زدایی باUV بسیار پیچیده است و نیازمند تجهیزات و سیستمهای تماسموثر می باشد .

·        ازن بسیار واکنش پذیر و خورنده بوده بنابراین سیستم ازوناسیون  نیازمند موادی مانند فولاد زنگ نزن می باشد که دربرابر خورندگی مقاوم هستند .

·        ازوناسیون فاضلابهایی که دارای مقادیر بالایی از جامدات معلق(SS،BOD و COD (هستند مقرون به صرفه نمی باشد .

·        ازن بسیار تحریک کننده و احتمالا سمی بوده بنابراین گازهای خروجیاز کنتاکتور بایستی برای حفظ سلامت اپراتور نابود شود.

·        هزینه تصفیه از نظر سرمایه و انرژی مورد نیازنسبتا بالا میباشد

YOUR REACTION?

Disqus Conversations