پکیج تصفیه فاضلاب
پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب چیست؟

پکیج تصفیه فاضلاب یا دستگاه تصفیه فاضلاب، در واقع تکنولوژی نسبتاَ جدید،کارآمد و قدرتمندی است که به منظور سهولت در جمع آوری و انتقال فاضلاب به تصفیهخانه های بزرگ شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد. انواع پکیج تصفیه فاضلاب که در مدلهایمتریالی مختلفی چون: پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلنی، کامپوزیتی و فلزی تولیدمیگردد، در حقیقت در پاسخ به نیازهای موجود در امر جمع آوری و انتقال فاضلاب وهزینه های گسترده‌ی آن توسط طراحان حوزه آب و فاضلاب تولید شده است و همچنین قادراست که با سیستم مدرن و قدرتمند خود، فاضلاب را به خوبی و در چندین مرحله تصفیهنموده و پسآب خروجی باکیفیتی را به افراد و صاحبان صنایع تحویل دهد. پسآب خروجی کهمیتواند بخشی از مشکل کم آبی موجود در صنایع را حل نماید. در ادامه با ویژگیهایمختلف دستگاه تصفیه فاضلاب آشنا خواهیم شد.

پکیج تصفیه فاضلاب و نقشی تعیین کننده در صنعت

دستگاه تصفیه فاضلاب قادر است فاضلاب انسانی، صنعتیو بهداشتی را گندزدایی کند و پسابی تصفیه شده، بدون بو، زلال و قابل تخلیه در طبیعتتحویل دهد. تصفیه فاضلاب در 2 مرحله اولیه و ثانویه انجام می شود. در مرحله اولیه40 تا 60 درصد مواد معلق و آلاینده ها حذف می‌شوند و در مرحله ثانویه، بیش از 90 درصدمواد جامد و مواد آلی مضر از بین می روند.

استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب از اهمیت بالایی برخورداراست؛ زیرا باعث می شود کمبود منابع آب در کشورهای مختلف جبران شود و بحران جهانی آبکنترل گردد. با استفاده از این دستگاه، فاضلاب و پساب تصفیه شده دوباره به چرخه مصرفبرمیگردد و دوباره مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، با استفاده از این سیستممیلیاردها تن فاضلاب تصفیه می‌شود و برای امور دیگر صنعتی و غیرصنعتی، مجددا مورد استفادهقرار می‌گیرد. البته در روند تصفیه فاضلاب و کیفیت پساب خروجی، عوامل مختلفی همچون:

·        جنسبدنه دستگاه، کیفیت

·        میزانآلایندگی فاضلاب

·        میزانفاضلاب ورودی به پکیج

·        و...، موثر می‌باشد.

نحوه کار دستگاه تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب به 3 روش فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکیعملیات تصفیه و گندزدایی را انجام می‌دهد. در روش فیزیکی از UVو ته نشینی استفاده می‌گردد و ابتدا آشغالگیری و سپس عملیات دانهگیری و فیلتراسیون انجام می شود. این روش برای تصفیه فاضلاب کارخانه ها، کارگاه ها،صنایع و شرکت های تولیدی مناسب است. تصفیه به روش شیمیایی کمی پیچیده و گران است ودر این روش از کلر استفاده می‌شود. عیب بزرگ این روش این است که در انتهای عملیات،لجن زیادی تولید می‌شود که این لجنها سمی هستند و برای از بین بردن آنها باید هزینهگزافی تقبل شود. در روش بیولوژیکی از باکتری، اکسیژن و لجن فعال استفاده می شود و تصفیهبه صورت هوازی و بی هوازی انجام می گردد. این روش برای تصفیه فاضلاب مجتمع های مسکونیو تجاری مناسب و ایده‌آل است.

تصفیه پساب تولیدی با استفاده از پکیج تصفیه فاضلابدارای چند مرحله است که در زیر این مراحل را توضیح داده ایم.

1. مرحله اول جمع آوری فاضلاب است که این کارتوسط شهرداری ها، صاحبان مجتمع ها و کسب و کارها انجام می شود. سپس تمام فاضلاب جمعآوری شده به یک نقطه مرکزی منتقل می شود. این فاضلاب و پساب با استفاده از سیستم هایزهکشی شده زیر زمینی و سیستم های تخلیه خاص به پکیج تصفیه فاضلاب هدایت می شود. اینجا به جایی و انتقال فاضلاب باید در شرایط بهداشتی انجام شود و افرادی که این کار راانجام می دهند، لباس های مخصوص بپوشند.

2. مرحله بعدی کنترل بو است که بسیار مهم و حائزاهمیت می باشد زیرا بوی فاضلاب آزار دهنده است و مردم ساکن در مناطق اطراف را اذیتمی کند. در این مرحله بوی نامطبوع و تمام منابع تولید بو با استفاده از مواد شیمیاییاز بین می روند.

3. مرحله سوم غربالگری می باشد. در این مرحلهتمام اشیای بزرگ و قابل مشاهده مانند پوشک، پنبه، پلاستیک، لوازم بهداشتی، دستمال مرطوب،بطری های شکسته و درب های بطری از بین می روند زیرا ممکن است این اشیا به دستگاه وپکیج آسیب برسانند.

4. مرحله بعدی تصفیه ثانویه است که به آن فرآیندلجن فعال نیز می گویند. در این مرحله با استفاده از باکتری ها و اکسیژن، میکروارگانیسمهای کوچک و مواد آلی باقی مانده از بین می روند. این مرحله عموما 3 تا 6 ساعت زمانمی برد.

5. مرحله بعدی رسیدگی به جامدات است. در این مرحلهاز گازهای متان استفاده می شود و تمام مواد آلی و مواد جامدی که در تصفیه اولیه و ثانویهاز بین نرفته اند و باقی مانده اند، از بین می روند.

6. مرحله ششم تصفیه ثالث نام دارد که طی آن99 درصد ناخالصی های فاضلاب از بین می رود. از این مرحله بیشتر در کارخانه های تصفیهآب آشامیدنی استفاده می شود و فرآیندی گران و زمان بر می باشد.

7. مرحله بعدی ضد عفونی می باشد. بعد از انجامتمام مراحل باز هم ممکن است مواد آلی و موجودات زنده ای در فاضلاب باقی مانده باشند،به همین دلیل در آخر از ترکیبی از کلر و هیپوکلریت سدیم استفاده می شود تا فاضلاب وپساب به طور کامل ضدعفونی گردد. این مرحله حدودا 20 تا 25 دقیقه زمان می برد.

8. مرحله آخر تصفیه لجن است. این مرحله 24 ساعتزمان می برد و طی آن تمام لجن های تولید شده و غلیظ شده از بین می روند. لجن باقی ماندهو خروجی در انتهای این فرآیند می تواند در صنعت کشاورزی استفاده شود.

اجزای تشکیل دهنده انواع پکیج تصفیه فاضلاب

انواع پکیج تصفیه فاضلاب اعم از انسانی، صنعتی وبهداشتی، از اجزا و تجهیزات یکسانی تشکیل شده اند که این اجزا عبارتند از:

- واحد آشغالگیری و دانه گیری

- مخزن ته نشینی

- ایستگاه پمپاژ

- بخش متعادل سازی و تنظیم پساب ورودی

- واحد کنترل PH

- واحد ذخیره و هضم کننده لجن

- واحد بیولوژیکی

- ازن ژنراتور

- تابلو کنترل

- سیستم هوادهی

انواع کاربرد دستگاه تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب کاربردهای فراوانی دارد و برایتصفیه پساب صنایع و مشاغل مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربری‌های مختلفی ازجمله:

- ساختمانهای اداری

- مجتمع‌های مسکونی، تجاری و تفریحی

- کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی

- بیمارستان‌ها و سایر مراکز درمانی

- پالایشگاه‌های نفت و گاز

- صنایع تولید کود و آفت کش‌ها

- صنایع غذایی و لبنی

- صنایع کاغذسازی و مقواسازی

مزایای پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب دارای مزایای متعددی می باشد که میتواند به شدت در جلوگیریاز سرایت آلودگی به طبیعت و محیط زیست و به کار گیری پسآب خروجی در آبیاری گیاهان،باغات و مزارع کشاورزی (بهینه سازی مصرف آب تصفیه شده) موثر باشد. در ادامه بهبررسی برخی دیگر از مزایای انواع دستگاه تصفیه فاضلاب پلی اتیلنی، فلزی و کاپوزیتیاشاره خواهد شد:

1.     بهینه سازی مصرف آب و کاهش برداشت از منابع آب زیر زمینی

2.     قابلیت انتقال راحت فاضلاب به تصفیه خانه های شهری (بدون آلودگی)

3.     قابلیت پرتابل بودن آن و قابلیت جابجایی پکیج پس از پروسه نصب و راه اندازی.

4.     قابلیت نصب راحت در محل کارگاه های تولیدی و صنعتی (local)

5.     کاهش سرایت آلودگی به محیط زیست

6.     نحوه آموزش و استفاده از آن برای اپراتورها بسیار ساده می باشد.

7.     به راحتی امکان افزایش ظرفیت پکیج تصفیه فاضلاب در هر زمانی که دلتان بخواهدوجود خواهد داشت؛ در واقع این تغییرات و افزایش ظرفیت پکیج را حتی پس از انجاممراحل نصب و راه اندازی و استفاده از آن وجود خئاهد داشت.

8.     آنالیز قیمت پکیج تصفیه فاضلاب در قیاس با تصفیه خانه های بتنی فاضلاب، حاکی ازقیمت مناسب تر پکیج در دبی های کمتر از ۵۰۰m³/d می باشد.

9.     به دلیل بهینه سازی سیستماتیک و تجمیع کارایی و تکنولوژی تصفیه آب در یک پکیج،بهینه سازی فضایی مناسبی برای نصب دستگاه به وجود آمده است.

10. به عبارت دیگر، پکیج تصفیه فاضلاب فضای کمتری رادر محیط کارگاه اشغال خواهد نمود و امکان سفارش و ساخت این دستگاه ها در ابعادمختلف و مورد نیاز محیطهای کوچک صنعتی و کارگاه‌های تولیدی وجود دارد.

همچنین بایستی به این نکته اشاره داشت که در پروسه تصفیه سازی و گند زداییفاضلاب، هیچگونه بویی به محیط ساتع نمیگردد.

انواع پکیج‌ تصفیه فاضلاب برمبنای جنس پوشش بدنه

به طور کلی پوشش بدنه انواع دستگاه تصفیه فاضلاب که تمامی سیستمهای هواده و تکنولوژیهایتصفیه در آن جای میگیرد، در سه دسته عمده فلزی، کامپوزیتی و پلی اتیلنی قابل تقسیمبندی می‌باشند:

پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلنی

پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلنی را به جرئت میتوان در زمره‌ی پراستفاده ترین تجهیزاتآب و فاضلاب قرار داد و بسته به ظرفیت مورد استفاده صاحبان صنایع، میتوان از لوله هایدوجداره پلی اتیلن با قطرهای 2، 2.5 و البته 3 متر در آنها بهره برد. بد نیست بدانیدکه بدنه های پلی اتیلنی مقاومت بسیار بسیار ویژه‌ای را از خود در مقابل مواد اسیدیو سیالات غلیایی از خود نشان می‌دهند و همین عامل، مهمترین دلیل استقبال گسترده ازدستگاه‌های تصفیه فاضلاب پلی اتیلنی به شمار میرود.

پکیج تصفیه فاضلاب کامپوزیتی

این نوع دستگاه تصقفیه فاضلاب نیز در اندازه‌ها و ظرفیتهای مختلفی قابل طراحی وتولید میباشند و جنس بدنه‌ی آن از ترکیب مواد کامپوزیتی و الیاف و البته رزین تشکیلیافته است. این مدل از تجهیزات نیز در مقابل مواد خورنده و اسیدی فاضلاب مقاومت خوبیداشته و قابلیت طراحی به صورت مدولار ر دارند.

دستگاه تصفیه فاضلاب فلزی

این مدل از پکیجهای تصفیه ای نیز از ترکیب ورقهای فولادی سیاه با سه لایه رنگ آمیزیاپوکسی تشکیل می‌یابند و بسته به نیاز و بودجه‌ی کارگاه‌های تولیدی، «ظرفیت»، «میزانضخامت بدنه» و همچنین «میزان ضخامت ورق کف» آن می‌تواند دستخوش تغییراتی در طراحی بدنهشود.

YOUR REACTION?

Disqus Conversations