sewagepump
پمپ تزریق مواد شیمیایی یا Chemical Injection Pump که به نام های دوزینگ پمپ ها و یا مترینگ پمپ نیز شناخته می شود، اختصاصا برای این طراحی شده تا مقدار بسیار دقیقی از یک ماده شیمیایی را به درون آب، بخار یا جریان گاز با سرعت مشخص پمپ کند.

پمپ تزریق مواد شیمیایی

پمپ تزریق مواد شیمیایی یا Chemical Injection Pumpکه به نام های دوزینگ پمپ ها و یا مترینگ پمپ نیزشناخته می شود، اختصاصا برای این طراحی شده تا مقدار بسیار دقیقی از یک ماده شیمیاییرا به درون آب، بخار یا جریان گاز با سرعت مشخص پمپ کند. به عبارت دیگر از دوزینگ پمپ ها برایبهبود عملکرد خط تولید، کاهش میزان خوردگی تجهیزات و جریان خطوط لوله ای استفادهمی گردند که بسته به دما و فشاری که در آن کار می کنند، تحت الزامات شیمیاییو سیالی خاصی هستند.

پمپ تزریق مواد شیمیایی معمولا کاملا کوچک بودهو بوسیلهی موتور الکتریکی کوچک یا محرک هوا کار می کنند.کنترل این نوع پمپ ها نیز یا از طریق سیستم کنترلی خارجی است یا در اکثر مواقع از طریقسیستم کنترل پمپ داخلی است که قادر به تغییر سرعت جریان، خاموش و روشن کردن و همچنینمواردی مثل هشدار در مورد خشک کار کردن، گاززدایی و مقادیر کم محصول می باشد.پمپ تزریق مواد شیمیایی انواع مختلفی دارند که درزیر به آن اشاره کردیم اما به طو کلی می توان گفت که پمپ تزریق مواد شیمیایی جهت پمپاژسیالات مختلف از جمله اسیدی، قلیایی دیگر مواد شیمیایی تولید می‌شوند.

·        پمپ تزریق مواد شیمیایی دیافراگمی

·        پمپ تزریق مواد شیمیایی پیستونی

·        پمپ تزریق مواد شیمیایی مارپیچی

·        پمپ تزریق مواد شیمیایی پرستالتیک (غلطکی)

پمپ تزریق مواد شیمیایی دیافراگمی

پمپ های دوز دیافراگم فاقدنشت هستند، بنابراین برای محیط های بسیار تهاجمی یا سمی مناسب هستند. دیافراگم بستهبه نوع دنده ، فشارهایی را تا ۱۶ بار فراهم می کند. پمپ های دوز دیافراگم به صورت استانداردبا یک محفظه جداسازی نصب می شوند، اگر به دلیل فرسودگی در دیافراگم ترک ایجاد شود،این باعث می شود که محیط به صورت اجزای سیستم یا خود پمپ طغیان نکند و محیط کنترل شودو از طریق یک لوله پایین به حوضه جمع می شود.

این یک پمپ عالی برای موادشیمیایی مهم و گران قیمت یا در مواردی است که مسائل زیست محیطی درگیر است،مواد شیمیاییتا حداکثر دامنه جریان و فشار پمپ مورد نیاز است. آنها همچنین نسبت به بالا تحمل خوبیدارند. انتهای مایع دیافراگم دیسک دارای دیافراگم تفلون است که به عنوان یک مانع بینپیستون و مایع فرآیند حرکت پمپاژ پیستون اعمال می شود.

پمپ های دوز پیستونی به ویژهواحدهای دوز دقیق هستند که به فشار وابسته نیستند، ظرفیت دوز به نسبت متناسب با طولضربه متفاوت است و می توان آن را به کوچکترین مقدار قابل تکرار تنظیم کرد.

پمپ تزریق مواد شیمیایی پیستونی

پمپ های دو پیستون و چند پیستونبه ویژه برای ارائه مخلوط های دقیق مناسب هستند، جایی که محیط های مختلف باید با نسبتثابت مخلوط شوند که می تواند به دلخواه انتخاب شود. با استفاده از موتورهای محرک کنترلشده خارجی، مقدار کل را می توان از ۵ درصد تا ۱۰۰ درصد با نسبت ثابت تغییر داد. سرهایگرم شده اجازه می دهند دوزهای محیطی که در هنگام سرما شکننده است، استفاده شود. دامنشستشوی پیستون به عنوان یک گزینه در دسترس است، تا از نشت مخرب جلوگیری کند و از موادبسته بندی و پیستون ها در برابر مواد شیمیایی ساینده محافظت کند

سری TAP پمپ دوز پیستونی برای اندازه گیری مقدار دقیق معرف شیمیاییدر لوله ها یا مخازن یا برنامه های کنترل فرآیند طراحی شده است.با استفاده از اصل جابجاییحفره تدریجی از یک گیربکس رفت و برگشت دقیق که یک پیستون را هدایت می کند ، یک جابجاییحجمی دقیق ایجاد می کند. این تضمین می کند که مواد شیمیایی به صورت خطی ، قابل تکرارو دقیق است. پمپ های دوز پیستون از یک گیربکس مکانیکی با نسبت ثابت استفاده می کنندکه چرخش موتور را به عملکرد متقابل پیستون تبدیل می کند. با تغییر نسبت می توان تعدادضربه ها را در هر دقیقه پمپ دوز پیستون کم یا زیاد کرد.

پمپ مارپیچی

پمپ مارپیچ ، همانند بسیاریاز پمپ های کم فشار ، معمولا برای اهداف آبیاری و زهکشی اراضی استفاده می شود. پمپمارپیچی از یک لوله یا صفحه (پیچ) چرخان تشکیل شده است تا یک مایع را حرکت دهد، پمپمارپیچی، اگر مجهز به مهر و موم چرخشی مناسب باشد، می تواند آب را به ارتفاع بیشتریاز پمپ سیم پیچ، به طور معمول ۱۰ متر بالاتر از دهانه تخلیه ، برساند.

پمپ مارپیچ  ابزاری مهم باقی می ماند زیرا به راحتی و با هزینهبسیار کم می توان آن را ساخت و تعمیر کرد. این امکان وجود دارد زیرا می توان تمام اجزارا از منابع محلی مانند ورق فلز خم شده به فرم دلخواه با یا بدون ابزار ماشین ساخت.در پمپ های تزریق مواد شیمیایی میزان تزریق ماده شیمیایی با استفاده از تغییر در طولاستروک قابل تنظیم می باشد، پمپ های تزریق مواد شیمیایی به دلیل دقت بالا دارای کاربردهایبسیار زیادی در صنایع گوناگون دارند.

پمپ تزریق مواد شیمیایی پرستالتیک(غلطکی)

پمپ پریستالتیک از طریق غلتکهای مختلفی که یک لوله را فشرده می کند، هنگام چرخش آنها در اطراف یک محیط جزئی درداخل بدنه پمپ، کار می کند و بین غلتک ها محفظه ای از مایع به دام افتاده و از سمتورودی به سمت خروجی پمپ پریستالتیک منتقل می شود. موقعیت غلتک ها و غلتک ها به گونهای طراحی شده اند که غلتک های سمت ورودی قبل از اینکه غلتک های طرف خروجی از لوله درسمت خروجی دور شود، لوله را مسدود می کند

پمپ پریستالتیک این ویژگیمنحصر به فرد را دارد که فقط با لوله تماس می گیرد، با استفاده از فن آوری های جایگزینپمپ ، قطعات “خیس شده” شامل شیرآلات ، بدنه پمپ ، دیافراگم و غیره است. لوله پمپ پریستالتیکدر تعیین مشخصات پمپ ها حیاتی است و با توجه به اصل نحوه کار پمپ پریستالتیک، لولهباید دارای کشش کافی در مدت زمان طولانی باشد تا پس از دور شدن غلتک، باز می شود.

مکانیزم کار پمپ های موادشیمیایی

پمپ تزریق مواد شیمیایی مقداردقیقی از سیال یا مایع شیمیایی یا حتی محصولات دیگر را به شیوه های مختلفی به درونآب تزریق می کند. اما در ابتدای کارمعمولا اندازه گیری دقیق و مشخص این میزان تزریق باید انجام شود تا مقدار معینی ازمواد درون محفظه داخلی پمپ گردد. پس از تعیین میزان این مواد، به درون مخزن یا لولهتزریق می شود. عملکرد پمپ تزریق مواد شیمیایی، کنترلرهای خارجی و داخلی نیز نقش مهمیدارند. تا همه فرایند تزریق طبق برنامه پیش رود.

اما لازم است این نکته رابدانید که مواد شیمیایی که درون آب تزریق می شوند، شامل مهار کننده های مواد شیمیاییخورنده، حلال ها، بیوسایدها، مواد نمک زدا، مهار کننده های هیدراتی، مهار کننده هایزنگ زدگی و رسوب، سورفاکتانت ها و … می باشد.

بسته به نوع موادی که قراراست پمپ شود، سیستم پمپ تزریق مواد شیمیایی در زمان انتقال از متانول نیز استفاده میکند. تا از انسداد و یخ زدگی لوله ها جلوگیری نماید.

مواد شیمیایی قابل تزریق بااستفاده از این پمپ ها:

·        مایع ساینده(سوسپانسیون­های دارایSiO2 ،Al2O3، کاتالیزورها، خمیرهای ساینده)

·        مواد منفجره(سایلان­ ها)

·        مواد بسیار خالص(آنتی بیوتیک ها)

·        مایع با فشار بالا(گازهای مایع)

·        مایع خورنده(HCl، HF، HNO3)

·        مایع رادیواکتیو(محلول های نمک پلوتونیوم / اورانیوم)

·        واکنش دهنده(سدیم سیلیکات، سدیم، آلکیل آلومینیوم)

·        مایع استریل(لسیتین، روغن های گیاهی، لبنیات)

·        مواد سمی(کلر، برم)

·        مواد با ارزش(عصاره ادویه، روغن های فرار)

 

YOUR REACTION?

Disqus Conversations