سختی گیر
فروش سختی گیر

سختی گیر

Image

چگونه سختی هایموجود در آب به وجود می آیند ؟

فرآیند تشکیل  سختی آب بدینصورت است که بخار آب در جو چگالیدهشده ،دی اکسید کربن هوا را در خود حل می کند وتشکیل اسید ضعیفی به نام اسیدکربنیک می دهد این اسید همراه با قطرات باران به زمینمی بارد .از خاک های سطحیعبور کرده و به بسترهای سنگی زیرزمین که معمولا سنگ آهک میباشند می رسد، سنگ آهک مخلوطی از کربنات کلسیم و منیزیم می باشد اسید ضعیف ،آهک رادر خود حل می کند و بدینترتیب  سختی آب تشکیلمی شود . منیزیم وکلسیم به عنوان عناصر دو قلوی سختی در جهان شهرت دارند . وظیفهاصلی سختی گیر تبادل یون ها در آب است که همین یون منیزیمو کلسیم را جایگریننموده و بدین وسیله سختی آب را حذف می نماید.

سختی گیر آب خانگی

سختی گیر یکی از تجهیزات تصفیه آب است یه خصوص در سیسیتم لوله کشی آبساختمانی باید درتمام موتوخانه ها وجود داشته باشد. که مواد معدنی که باعث سختی آبمی شود مانند: املاح معدنی کلسیم و منیزیم را حذف می کند. منحنی آب باعث مشکلگرفتگی در لوله های آب و کم شدن طول عمر ماشین لباسشویی، ظرفشویی و ... می شود ودر لوله ها باعث کم فشار شدن آب می شود. باید بدانی که هر چه دمای آب برای شستشو بیشترباشد رسوبات ناشی از سختی آب هم افزایش می یابد. 9 روش مختلف باری سختی گیری آبوجود دارد که به 4 دسته تقسیم میشوند. سختی گیری مکانیکی، فیلتر های آب، سختی گیریفیزیکی و سختی گیری شیمیایی یکی از علائم سختی آب تمیز نشدن لکه های کثیف روی لباسهنگام شستشو در لباسشویی است.

مشکلاتی ناشی از سختی بیش  ازحد آب

نگرانی بهداشتی با نوشیدن آب سخت زیاد در مواد معدنی محلول مانند کلسیمو منیزیم وجود ندارد. در صورت وجود مقادیر کمی از این مواد معدنی برای سلامتی ضروریهستند. اما در سطوح بالا، مواد معدنی می توانند در لوله ها و لوازم خانگی باعثرسوب شوند و به تدریج در عملکرد آن ها دخالت کنند. به عنوان مثال: رسوب مواد معدنیدر شیرآلات یا آبگرمکن ها ممکن است طول عمر آن ها را کوتاه کند. برخی افراد بعد ازحمام یا دوش گرفتن در آب احساس خارش دارند که به دلیل این که مواد معدنی بسیار زیاداست.

موارد استفاده سختی گیر آب  :

درتصفیه خانه های آب آشامیدنی

دربویلرها و دیگ های صنعتی

درتهیه آبتغذیه برج خنک کننده

درموتورخانه ساختمان و منازل مسگونی

سختی آب :

آبی که در واحدهای مسکونی و صنایع و کاخانجات استفاده می شود دارایدرجه ای از املاح می باشد ایناملاح شامل یونهایی همچون کلسیم ، منیزیم ، منگنز ،استرانسیم ، آهن و... می باشد. اما به شما باید بگوییم که آبهای مصرفی در منازل وصنایع توسط دستگاه سختی گیرآب ، سختی زدایی می گردد. بعلت وجود بیشتر یون های منیزیمو کلسیم در آب هرگاه صحبتاز سختی آب می شود منظور حذف این دو یون می باشد ، اماآبها برحسب تعریف سازمان جهانی کیفیت آب آمریکا (WHO)بهشرح زیرتقسیم بندی می گردد.

آبی که  سختی کل آن عددی بین1 تا 17.1 (ppm) باشد آب نرمنامیده می شود. به آبی که سختی آن صفر باشد آب خالص یاآب مقطر گفته می شود که درتولید باطری ها ، شستشوی دستگاه های آزمایشگاهی ،بیمارستانی و … استفادهمی شود .

آبیکه سختی آن  عددی بین 17.1تا 60 (ppm) باشد به آن"آب اندکی سخت" گفته می شود.

آب متوسط سخت دارای سختی در محدوده 60 تا 120(ppm) می باشد.

آب سخت آبی است که سختی کل یعنیtotal hardness در رنج 121 تا 180(ppm)باشد.

درنهایت به آبهایی که TH آنها بیشتر از181 (ppm) باشد آب خیلیسخت گفته می شود. این آبها تقریبا شامل آب دریا ها می گردد.

برخی از این مشکلات عبارتند از

آب سخت باعث سفت شدن پوست و مو می شود.

کاهش فشار آب لوله کشی ساختمان ها، کارخانجات و ...

کاهش طول عمر شیرآلات، سیستم لوله کشی و تاسیسات ساختمانی و ...

تشکیل سفیدک و لکه های سفید رنگ آهکی روی شیرآلات، سطوح و سینک ها و...

افزایش مصرف مواد شوینده، زیرا مواد شوینده با آب نرم خاصیت شویندگیبسیار بالاتری دارند و راحت تر کف می کنند.

نصب سختی گیر

یک سیستم سختی گیر معمولی یون‌ های کلسیم و منیزیم را از آب سخت حذفمی‌کند و یون ‌های سدیم را جایگزین آنها می‌کند. یون های کلسیم و منیزیم با عملکردصابون ها و مواد شوینده خانگی تداخل دارند، اما سدیم اینطور نیست. بنابراین فرآیندنرم شدن آب به مواد شوینده کمک می کند تا به طور موثرتری کثیفی و روغن را از لباسها و ظروف پاک کنند. همچنین به صابون ها کمک می کند تا هنگام شستن احساس «لغزندگی»به پوست شما بدهند. اکثر تولید کنندگان سختی گیر توصیه می کنند که پس از نصب یک سختیگیر، مقدار صابون و مواد شوینده استفاده شده را کاهش دهید.

دستگاه سختی گیر در لوله کشی منزل شما نزدیک محلی که آب وارد خانه میشود قرار دارد به طوری که آب مورد استفاده برای آشامیدن و شستشو را نرم می کند امانه برای آبیاری. این واحد حاوی چندین فوت مکعب رزین پلاستیکی متخلخل است که بامولکول‌هایی پوشانده شده است که یون‌های مثبت حل شده در آب را جذب کرده و به آنهامتصل می‌شود. به طور معمول، یون‌های مثبت سدیم رزین را می‌ پوشانند، اما هنگامی کهآب روی رزین در مسیر خود به سمت سینک یا واشر شما جریان می‌ یابد، یون‌های مثبتکلسیم و منیزیم طبیعی موجود در آب سخت به رزین می‌چسبند. این باعث آزاد شدن یون هایسدیم در آب می شود تا تعادل بار الکتریکی روی رزین حفظ شود. به تدریج، بیشتر یونهای سدیم در آب خانگی رها می شود و رزین با یون های کلسیم و منیزیم اشباع می شود.هر چند روز، دستگاه باید رزین را با شستشوی آن با محلول غلیظ آب نمک (کلرید سدیم)،معمولاً در نیمه های شب، تجدید کند. غلظت بالای یون های سدیم در آب شور، یون هایکلسیم و منیزیم رزین را جابجا می کند و رزین یک بار دیگر با یون های سدیم پوشیده میشود. آب شور، یون‌های کلسیم و منیزیم در زهکشی ریخته می‌شوند و سیستم کار عادی خودرا از سر می‌گیرد. (هر چند وقت یکبار لازم است یک کیسه نمک کلرید سدیم را به واحدنرم کننده اضافه کنید تا این آب شستشوی نمکی آماده شود.) یون ‌های کلسیم و منیزیمدر زهکشی تخلیه می ‌شوند و سیستم کار عادی خود را از سر می‌گیرد. (هر چند وقت یکبارلازم است یک کیسه نمک کلرید سدیم را به واحد سختی گیر اضافه کنید تا این آب شستشوینمکی آماده شود.) یون ‌های کلسیم و منیزیم در زهکشی تخلیه می‌شوند و سیستم کار عادیخود را از سر می‌گیرد. (هر چند وقت یکبار لازم است یک کیسه نمک کلرید سدیم را بهواحد سختی گیر اضافه کنید تا این آب شستشوی نمکی آماده شود.)

فایبرگلاس

برخلاف فیبرهای شیشه‌ای که برای عایق بندی مورد استفاده قرار می‌گیرند،سطوح فیبرها باید کاملاً عاری از نقص باشد، چراکه این اجازه را می‌دهد تا فیبرهابه قدرت کششی گیگاپاسکال برسند. اگر قرار باشد قطعه بزرگی از شیشه عاری از هرگونهنقصی باشد به همان اندازه فیبرهای شیشه‌ای قوی خواهد بود، هرچند تولید مواد حجیمدر حالت بدون عیب در خارج از شرایط آزمایشگاهی غیر عملی است.

تولید

فرایند تولید برای الیاف شیشه ای مناسب تقویت کردن، از کورههای بزرگبرای ذوب شدن تدریجی شن، سنگ آهک، رس، فلوئوریت، دولمیت و سایر موادمعدنی به فرممایع استفاده می‌شود، سپس از طریق لوله‌های فلزی عبور می‌کنند که مجموعه‌ای ازروزنه‌های کوچک هستند (به‌طور معمول با قطر ۵ تا ۲۵ میکرومتربرای E-glass و ۹ میکرومتربرای S-glass)، این رشته پس از آن با یک محلول شیمیاییاندازه‌گیری می‌شوند، قطر رشته‌ها و همچنین تعدادشان وزن آنها را تعیین می‌کنند، اینمورد به‌طور معمول در بازده به ازای هر پوند بیان می‌شود. سپس این مواد به‌طورمستقیم در یک کاربرد مرکب از قبیل پالتروژن، رشته‌های متصل شونده (لوله)، الیافخرد شده، پارچه‌های بافته و سایر موارد استفاده می ‌شود.

یک نوع پوشش یا پرایمر که هر دو به محافظت از رشته‌های شیشه‌ای برایپردازش یا دست‌کاری و همچنین تضمین پیوند مناسب با ماتریس رزین کمک می کند در نتیجهاجازه انتقال بارهای برشی الیاف شیشه‌ای به پلاستیک ترموست را می دهد. بدون این پیوندفیبرها می‌توانند در ماتریس شکست بخورند یا شکست موضعی رخ دهد.

کاربردها

فایبرگلاس ماده‌ای بسیار تطبیق پذیر بوده که وزن سبک آن را بااستحکام ذاتی ترکیب می‌کند تا یک روکش مقاوم آب و هوا را با انواع مختلف بافت‌هایسطحی فراهم کند.

فایبرگلاس در طول جنگ جهانی دوم به عنوان جایگزینی برای تخته لایهقالبی استفاده شده، اولین کاربرد آن در ساخت قایقها بود و در دهه ۱۹۵۰ سودمندی آن پذیرفته شد. استفاده از آندر بخش‌های خودرو سازی، ورزشی و همچنین هواپیمایی گسترش یافته‌است، هرچند استفادهاز آن در حال حاضر تا حدودی توسط فیبر کربن که وزن کمتر و هم با حجم و وزن یکسانقوی تر است گرفته شده ‌است. دیگر مصارف فایبرگلاس نیز شامل لوله آبگرم کن‌ها، لوله‌هایآب آشامیدنی، فاضلابها، ظروف نمایش نیروگاه و سیستم‌های سقف مسطح میباشد. تکنیک‌هایپیشرفته تولید، کاربرد و استحکام کششی ممکن پلاستیک‌های تقویت شده با فیبر راگسترش می‌دهند. فایبر گلاس به دلیل نفوذپذیری و تضیف کم سیگنال‌ ها در صنعتمخابرات مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین ممکن است برای پوشاندن ظاهر بصری سایرتجهیزات استفاده شود که در آنها هیچ نفوذ پذیری سیگنالی لازم نیست مانند اتاقک ‌هایتجهیزات یا سازه‌ های نگهدارنده فولاد (به دلیل سهولت که می‌تواند شکل بگیرد ساختهشده و به طرحهای سفارشی تبدیل شود تا با ساختارهای موجود و آجرکاری آن ترکیب شود)و سایر استفاده‌ ها شامل عایق‌های الکتریکی و سایر اجزای ساختاری رایج در صنایعبرق هستند.

مخازن ذخیره‌ سازی

مخازن ذخیره‌سازی می‌توانند از فایبرگلاس با ظرفیت حدود ۳۰۰ تن ساخته شوند. تانک‌های کوچک را می ‌توانبا یک حصیر روی یک مخزن داخلی ترموپلاستیک که در طول ساخت وساز به نوعی به عنوان یکقالب عمل می‌کند، ایجاد کرد. تانک‌های قابل اطمینان با استفاده از حصیر یا رشته بافتهشده با جهت‌گیری فیبر در زوایای صحیح به سمت فشار حلقه‌ای که در دیواره کناری آناعمال می‌شود ساخته می‌شوند. از آنها برای ذخیره‌سازی مواد شیمیایی استفاده می ‌شودزیرا آستر پلاستیکی (اغلب پلی پروپیلن) در برابر طیف وسیعی از مواد شیمیایی قویمقاوم است. همچنین مخازن فایبرگلاسی برای تانک‌های آلوده نیز استفاده می‌شود.

لوله‌کشی

از سیستمهای GRP و GREلوله‌کشی می‌توان برای کاربردهای گوناگون هم در سطح و زیر زمین استفاده کرد.

 

- سیستم لوله‌کشی آبی اطفا حریق

- سیستم لوله‌کشی خنک‌کننده آبی

- سیستم لوله‌کشی آب آشامیدنی

- سیستم لوله‌کشی فاضلاب

- سیستم لوله‌کشی گاز

عملیات لایه گذاری دستی فایبرگلاس

در صورت کار با اپوکسی، رزین با کاتالیزور یا سخت‌کننده‌ای مخلوط می‌شود،در غیر این صورت با گذشت مدت زمان زیادی (هفته‌ ها) سفت نمی‌ شود، سپس قالب بامخلوط خیس می‌شود و ورق‌های فایبرگلاس روی قالب قرار می‌گیرند و با استفاده ازغلتک‌های فولادی به داخل قالب نورد می‌شوند، مواد باید با دقت و به‌طور ایمن بهقالب متصل شود و هوا نباید بین قالب و فایبرگلاس محبوس شود (رزین اضافی و ورقه‌هایاضافی فایبر گلاس استفاده می‌شوند). برای اطمینان از اینکه رزین بین تمام لایه‌هاقرار دارد از غلتک استفاده می‌شود، شیشه در کل ضخامت ورقه ورقه مرطوب شده و حفره‌هایهوا برداشته می‌شود، این کار باید به اندازه کافی سریع انجام شود (قبل از اینکه رزینشروع به پخت کند)،[۴] با تغییرمقدار کاتالیزور بکار رفته می‌توان زمان‌های مختلف پخت را بدست آورد همچنین نسبتصحیح کاتالیزور به رزین برای اطمینان از زمان صحیح پخت اهمیت دارد:

نسبت ۱٪ کاتالیزور کند پخت می‌شود، نسبت ۲٪توصیه شده، نسبت ۳٪ پخت سریع دارد و نسبت بیش از ۴٪ممکن است منجر به عدم پخت رزین شود. برای پایان دادن به فرایند، وزنی از بالااعمال می‌شود تا رزین اضافی و هوای محبوس را فشار دهد و خارج کند. از ابزاری(مانند سکه) برای حفظ ضخامت استفاده می‌شود که در غیر این صورت وزن می‌تواند بیشاز حد فشرده شود.

عملیات نصب پاششی فایبرگلاس

فرایند پاشش (اسپری) مشابه فرایند لایه گذاری دستی است اما تفاوت آنکاربرد الیاف و مواد رزین روی قالب است، پاشش، یک فرایند ساخت کامپوزیت با قالبباز است که در آن رزین و تقویت کننده‌ها روی قالب پاشیده می‌شوند. رزین و شیشهممکن است به صورت جداگانه یا به‌طور همزمان خرد شده در یک جریان ترکیبی از تفنگخرد کن استفاده شود. کارگران اسپریرا برای فشرده سازی ورقه پهن می‌کنند. سپس ممکن است چوب، کف یا سایر مواد هستهاضافه شود و یک لایه پاششی ثانویه، هسته را بین ورقه‌ها غوطه‌ور می‌کند، سپس قطعهپخت شده، خنک شده و از قالب خارج می‌شود.

عملیات پالتروژن

پالتروژن یک روش ساختی است برای ساخت مواد کامپوزیتی سبک (در اینمورد فایبرگلاس). الیاف (مواد شیشه‌ای) از طریق دستگاهی که آنها را با رزینپوشانده از قرقره‌ها خارج می‌شوند، سپس آنها تحت عملیات حرارتی قرار می‌گیرند و ازطول بریده می‌شوند. پالتروژن‌ها می‌توان به اشکال مختلف یا مقطع مانند W یا S ساخت. کلمهپالتروژن روش حرکت الیاف از طریق ماشین آلات را توصیف می‌کند که با روش دست به دستیا کشیدن مداوم غلتک انجام می‌شود. این با اکستروژن مخالف است که باعث می‌شود مواداز طریق قالب‌ها خارج شوند.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحه https://holding-bartar.com مراجعه نمایید.

YOUR REACTION?

Disqus Conversations