Stefan Zweig'dan çağın eleştirisi
Stefan Zweig 19. yüzyılın sonların doğmuş ve yirminci yüzyılın ilk yaraısında yaşamış Avusturyalı bir yazardır. Eserlerini Almanca kaleme alan Zweig birçok roman yazmıştır ve romanları modern edebiyatın önemli eserleri arasında girmiştir. Stefan Zweig kendini bir enternasyonalist olarak tanımlar yani milliyet farkı gözetmeden tüm insanlığa bağlı olduğu söylemiş ve kendini dünya vatandaşı ilan etmiştir.

Stefan Zweig'ın düşünceleri

Zweig insanlığın ilerlemek yerine kötüye gittiği düşüncesine kapılmıştı. Kitaplarında dile getirdiği sözleri bu görüşü anlatmaktadır. Ona göre Almanya'da Hitler'in iktidara gelişi bunun en bariz örneği idi. Bu yüzden Zweig insanları ve insanlığı eleştirmeye önem veriyordu ve teknik alandaki ilerlemeye rağmen ahlak ve düşünce alanında çöküşün yakın olduğunu ifade ediyordu. Dünyanın gidişatına dayanamayan Zweig sonunda Brezilya'ya kaçtı ve burada intihar etti.

YOUR REACTION?

Disqus Conversations