menu
Name 30 Giây VN
Gender Male
Total News
0
Total Polls
0
Total Videos
0
ABOUT

30 Giây VN - Chia sẻ thủ thuật công nghệ, mẹo hay, review về các thiết bị công nghệ như máy tính bảng, điện thoại và máy tính #30giay 02 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam SĐT: 0999955588

LINKS
joined at 1 year ago

Nothing to see here...