menu
Name Aiso Việt Nam
Gender Male
Total News
0
Total Polls
0
Total Videos
0
ABOUT

Aiso Việt Nam sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo để xử lí các bài toán quản lí chất lượng trong sản xuất, dịch vụ dán nhãn dữ liệu, dịch vụ bảo trì hệ thống PLC, Cung cấp hệ thống máy lọc nước công nghiệp công nghệ CDI cho nhà máy sản xuất, các doanh nghiệp, bệnh viện, trường học. #aisovietnam #dannhandulieu #locnuoccdi #trituenhantaoai Địa chỉ: Số 6, 136/2 Ngọc Trì, Thạch Bàn, Long biên,Hà Nội 100000 Phone: 0914936866 - 0849756866 Ngày sinh: 1/1/1990

LINKS
joined at 9 months ago

Nothing to see here...