menu
Name BBTex
Gender Male
Location Ho Chi Minh
Total News
0
Total Polls
0
Total Videos
0
ABOUT

BBTex chuyên cung cấp vải sợi tre được gia công theo yêu cầu từ kiểu dệt đến màu sắc. Thành phẩm được tạo ra luôn chính xác với thiết kế và đạt quy chuẩn cao.

LINKS
joined at 1 year ago

Nothing to see here...