menu
Gender Male
Location Thanh Xuân, Hà Nội.
Total News
0
Total Polls
0
Total Videos
0
ABOUT

Từ năm 2 trường Dược, tôi đã là cộng tác viên cho nhiều trang tin sức khỏe. Tôi muốn mang kiến thức trong 5 năm ở trường và kiến thức về bệnh tim mạch từ các trang Y khoa hàng đầu thế giới đến gần hơn với người bệnh. Công việc hiện tại của tôi là trường ban biên tập website https://suytim.co/

LINKS
joined at 1 year ago

Nothing to see here...