menu
Gender Male
Total News
0
Total Polls
0
Total Videos
0
ABOUT

Từ năm 2 ĐH Dược HN, tôi đã là cộng tác viên viết về sức khỏe người tiểu đường. Tôi muốn mang những kiến thức học được đến gần hơn với người bệnh, giúp họ chủ động kiểm soát đường huyết, hạn chế biến chứng. Hiện tôi là Trưởng ban biên tập cho website bacsitieuduong.vn Liên hệ: 0985.877.724

LINKS
joined at 1 year ago

Nothing to see here...