menu
Name Chả rươi
Gender Male
Location Hà Nội
Total News
0
Total Polls
0
Total Videos
0
ABOUT

Giới thiệu: Chả Rươi là sản phẩm của công ty TNHH Đặc sản Việt Nam - Dasavina. Lấy lợi ích của khách hàng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Hag tags: #dacsan #monngon #amthuc #haisan #charuoi #ruoi #monruoi #conruoi #dacsanhaiduong #dacsantuky #haiduong #tuky Địa chỉ: Số 1 Đường Trung Yên 10B, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội SĐT: 84904750363 Website: https://charuoi.com/ Facebook: https://www.facebook.com/Ch%E1%BA%A3-r%C6%B0%C6%A1i-108744691488957

LINKS
joined at 2 months ago

Nothing to see here...