menu
Name Fine Japan Vietnam
Gender Male
Location Hồ Chí Minh
Total News
0
Total Polls
0
Total Videos
0
ABOUT

Fine Japan - Đẹp hơn và khỏe mạnh hơn "Đẹp hơn và khỏe mạnh hơn" là khẩu hiệu kể từ khi Fine Nhật Bản thành lập vào năm 1974. Đó là tinh thần của Fine dành cho sản phẩm, cho khách hàng và nhân viên của công ty. Mục tiêu của Fine Japan là sản xuất các sản phẩm chất lượng giúp cho cuộc sống của khách hàng và xã hội tốt hơn.

LINKS
joined at 2 years ago

Nothing to see here...