menu
Name Kỹ Thuật Vtech
Gender Male
Location Ho Chi Minh City
Total News
0
Total Polls
0
Total Videos
0
ABOUT

Kỹ Thuật Vtech chuyên cung cấp dịch vụ lắp đặt camera an ninh, bảo trì và lắp đăt mạng lan, nâng cấp máy tính, laptop cho văn phòng và cá nhân uy tín tại TPHCM.

LINKS
joined at 2 years ago

Nothing to see here...