menu
Name Masterise Homes
Gender Male
Location Hồ Chí Minh
Total News
0
Total Polls
0
Total Videos
0
ABOUT

Masterise Homes thành viên của tập đoàn Masterise group, là nhà phát triển bất động sản quốc tế tiên phong áp dụng các chuẩn mực toàn cầu vào việc phát triển, vận hành và quản lý các sản phẩm, dịch vụ bất động sản tại Việt Nam và thế giới.

LINKS
joined at 2 months ago

Nothing to see here...