menu
Name Minh Chí Holdings
Gender Male
Location Hà Nội
Total News
0
Total Polls
0
Total Videos
0
ABOUT

"CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MINH CHÍ HOLDINGS là nhà cung cấp các dịch vụ hiệu quả trong lĩnh vực Bất động sản, nhằm tăng cường, mở rộng quy mô nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. #minhchiholdings #batdongsanhoalac #bdshoalac #thietkethicong"

LINKS
joined at 7 months ago

Nothing to see here...