menu
Name Suy tim
Gender Male
Location Thanh Xuân, Hà Nội
Total News
0
Total Polls
0
Total Videos
0
ABOUT

Trang suytim.co cung cấp thông tin toàn diện về cách điều trị, lối sống cho người suy tim và các bệnh tim mạch khác. Từ đó giúp bạn phòng và làm chậm tiến triển của bệnh, cải thiện chất lượng sống. Bài viết được biên soạn từ các nguồn uy tín và tham vấn của đội ngũ chuyên gia tim mạch đầu ngành.

LINKS
joined at 10 months ago

Nothing to see here...