menu
Name The Golbal City
Gender Male
Location Ho Chi Minh
Total News
0
Total Polls
0
Total Videos
0
ABOUT

The Golbal City là dự án bất động sản tại khu Đông TPHCM do Masterise Homes làm chủ đầu tư với quy mô 117,4 ha gồm 2 phân khu.

LINKS
joined at 8 months ago

Nothing to see here...