menu
Name Yhocvietnam portal
Gender Male
Location Hà Nội
Total News
0
Total Polls
0
Total Videos
0
ABOUT

Để xây dựng nền y học Việt Nam sánh vai với các cường quốc y học trên thế giới thì một mặt chúng ta phải gìn giữ và phát huy hiệu quả và thế mạnh của Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam, mặt khác không ngừng học hỏi và ứng dụng những thành tựu của nền y học hiện đại trên thế giới.

LINKS
joined at 1 year ago

Nothing to see here...